Ruth Kaloena Krul

KUNSTHISTORISCH HERKOMSTONDERZOEK 1933 - 1945

DE - NL - EN

Onderzoek in alle relevante bibliotheken en archieven in Nederland

 • Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)
 • Bibliotheek Rijksmuseum Amsterdam
 • Nationaal Archief (NA)
 • Nederlands Instituut voor Oorlogs- en Holocauststudies (NIOD)
 • Provinciale archieven
 • Stadsarchieven
 • Gemeentearchieven
Bron: Beeldbank WO2 - NIOD

Services

 • Literatuur- en bronnenonderzoek
 • Onderzoek in beeldarchieven
 • Fotokopieën of digitale opnames van beeld- en tekstmateriaal
 • Transcripties van handgeschreven documenten
 • Vertalingen van bronteksten in het Nederlands, Duits of Engels

Academische Biografie

Tarieven

Mijn uurtarief (excl. reis- en kopieerkosten) is gerelateerd aan uw opdracht:

Contact

built by autophagy